Frågor och svar

Hur går en behandling med Restylane eller Juvederm till?

Börja med att avtala ett möte med en utbildad behandlare. Kom till konsultationen förberedd på att samtala om dina personliga önskemål och förväntningar samt få rekommendationer om vilken behandling med Restylane eller Juvederm som passar dig bäst. (Efter konsultationen måste det gå minst 48 timmar innan ny tid för behandling för att du ska få betänketid enl lagen 11§ (2021:363). Vill du ha bedövning så börjar man med den i form av Emlasalva som ska sitta på en stund.

Fillern injiceras i små mängder i huden med en mycket tunn nål. Gelen ger naturlig volym som slätar ut linjer och rynkor eller skapar fylligare läppar.

Behandlingen går snabbt, oftast tar den 15 – 30 minuter. Behandling med Restylane eller Juvederm påverkar inte ansiktsuttrycken och resultatet syns omedelbart.

När syns resultatet?

Resultatet av en enda behandling syns omedelbart och kan vara ända upp till ett år. Eftersom behandlingen är snabb och inte består av några kirurgiska ingrepp kan du utan större besvär återgå till ditt normala liv direkt efter behandling.

Hur länge varar effekten av en behandling med Restylane eller Juvederm?

En av de stora fördelarna med Restylane och Juvederm är att effekten är långvarig men inte permanent. Hur länge beror på flera faktorer t.ex. din hudtyp, livsstil och ålder. Efter den inledande behandlingen, rekommenderas normalt påfyllning ungefär var sjätte till tolfte månad för att bibehålla effekten. En behandling av läpparna kan upprepas efter fyra till sex månader.

Som regel behöver man ge en mindre mängd vid påfyllning. Sker påfyllningen innan effekten av den första behandlingen helt försvunnit får man en ytterligare förlängd effekt.

Behöver man smärtlindring i samband med en behandling med Restylane eller Juvederm?

Behandlingen är lite smärtsam, men man kan få lokalbedövning innan i form av Emlasalva (alla Restylane och Juvedermprodukterna innehåller även bedövning som bedövar under behandlingens gång)..

Kan jag visa mig efteråt, är det mycket svullet?

Direkt efter behandlingen kan man vänta sig en lätt rodnad och svullnad. Detta är helt normalt och går över efter en till två dagar. Vid läppbehandling kan svullnaden sitta i upp till en vecka och man kan uppleva att läpparna ser osymetriska ut, detta är också normalt och är övergående.

Vilka komplikationer finns det?

Efter en behandling kan en del reaktioner uppstå. Den vanligaste är lätt rodnad, svullnad, klåda, blåmärken och ömhet. Reaktionerna är vanligen milda till måttliga och försvinner oftast inom kort efter injektionen. Vanligtvis försvinner de av sig själva inom en eller två dagar efter behandlingen.

Kan jag träna som vanligt?

Man bör ta det lugnt med svettig träning de närmaste dagarna för att undvika risk för infektion eller förlängd inflammation och svullnad.

Kan jag sminka mig som vanligt efteråt?

För att undvika risk för infektion kan man vänta med täckande smink och läppstift det första dygnet.

Kan man sola efteråt?

Man bör inte exponera det behandlade området för varken extrem värme, tex solarium, bastu eller extrem kyla den närmaste veckan för att undvika risken för inflammation.

Vad är skillnaden mellan de olika Restylane och Juvedermprodukterna?

Skillnaden mellan de olika Restylane och Juvedermprodukterna är storleken på gelpartiklarna. Varje produkt är specifikt anpassad för det område det är rekommenderat för.

Kan man kombinerar Restylane och Juvederm med andra typer av preparat eller inplantat?

Restylane och Juvederm kan kombineras med varandra, men inte med andra icke godkända fillers och så kallade permanenta inplantat.

Kan jag få behandling med Restylane eller Juvederm om jag gjort en laserbehandling eller en kemisk peeling?

Ja, men om du nyligen gjort en laserbehandling eller kemisk peeling är det bra att vänta tills området är fullständigt läkt och huden är som vanligt igen, ca 2 veckor.

Om jag Restylane eller Juvedermbehandlats- kan jag ändå göra laser eller kemisk peelingbehandling?

Om man gör en sådan behandling för tidigt efter sin Restylane eller Juvedermbehandling finns det risk att det uppstår en inflammatorisk reaktion i behandlingsområdet.

Jag har munsår-herpes, är det ok att Restylane eller Juvedermbehandlas ändå?

Om du har återkommande herpes finns det en risk att en inflammatorisk reaktion kan uppstå och ett herpesanfall kan utlösas. Man kan förbehandla med medicin för att undvika ett utbrott.

Hur gammal måste man vara för att behandlas?

Man ska vara myndig, alltså 18 år.

Jag tar blodförtunnande mediciner, kan jag behandlas med Restylane eller Juvederm ändå?

Generellt bör man undvika blodförtunnande läkemedel inför en injektionsbehandling med fillers för att minska risken för blåmärken. Undvik därför smärtstillande som Ipren, Ibumetin, Voltaren, Diklofenak innan din behandling. Man bör även undvika Omega3 en till två veckor innan behandling. Om du tar blodförtunnande mediciner så som Waran eller Trombyl är det bra att kontakta kliniken i förväg.

Vad är en Touch Up?

En påfyllningsdos (vanligast vid läppförstoring) som kan göras efter tre-fyra månader för optimalt resultat. Undersökningar har gjorts som visar på ett förlängt resultat.

Kan man ta bort fillers om man ångrar sig?

Ja, hyaluronsyrabaserade fillers kan lösas upp genom att man injicerar ett enzym som snabbt bryter ned produkten och därigenom återställer utseendet inom 48 timmar. Ibland kan detta behöva upprepas.

Kan alla behandlas med fillers?

Nej, inte personer som är gravida, ammar eller har sår i området som ska behandlas, tex herpes.

Vem tillverkar Restylane och Juvederm?

Restylane från Galderma (f.d. Q-med) är världens första hyaluronsyrafiller, utvecklad och producerad i Sverige. Den har funnits sedan 1996 och är fortfarande den mest använda och dokumenterade produkten på marknaden med 20 miljoner behandlingar bakom sig gjorda över hela världen. Juvéderm som tillverkas av Allergan, ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag har funnits på den europeiska marknaden sedan år 2000 med över 16 miljoner behandlingar över hela världen.

Vem är behörig att utföra behandlingar med fillers och Botox? 

Medicinskt utbildad personal, Legitimerade läkare, sjuksköterskor och tandläkare i enlighet med svensk lagstiftning. Behandlaren ska också ha gått utbildning och vara certifierad att använda Restylane, Juvederm och/eller Botox.

OBS! Ny lag 1 Juli 2021:

Information till den enskilde

4 §   Den information som enligt 10 § lagen (2021:363) om estetiska injektionsbehandlingar ska lämnas till den som avser att genomgå en behandling ska innehålla uppgifter om:

1. vilka andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder som finns,
2. kostnader för den behandling som valts,
3. det förväntade behandlingsförloppet och resultatet,
4. vilken patientförsäkring som har tecknats för verksamheten (Folksam)
5. eventuella behov av förnyad behandling eller åtgärd,
6. kontaktperson vid komplikationer som uppkommer efter behandlingen,
7. de substanser och läkemedel som används,
8. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar,
9. eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada, och
10. att verksamheten är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg.

Betänketid

5 §   Betänketiden enligt 11 § lagen (2021:363) om estetiska injektionsbehandlingar ska vara minst två dagar.

För estetiska injektionsbehandlingar av samma typ som upprepas inom sex månader från tidpunkten för den föregående behandlingen behöver någon särskild betänketid inte lämnas förutom för den första behandlingen.